Søskenmoderasjon og lav inntekt

Søskenmoderasjon
Har du flere barn i barnehage som er bosatt på samme adresse, betaler du 70% av prisen for det andre barnet og 30% av prisen for barn nummer tre (eller flere barn). 

kommunens oversikt over betalingssatser kan du se prisen for søsken.

For familier med lav inntekt

Deltidsplass

kommunens oversikt over betalingssatser kan du se prisen for de ulike deltidsplassene.

Ekstra kostnader og redusert betaling

For deg med kommunal barnehageplass
  • Betaling for mat bestemmer hver barnehage sammen med foreldrerådet.
  • Juli er betalingsfri.
  • Fravær utover en sammenhengende måned grunnet alvorlig sykdom hos barnet kan gi redusert foreldrebetaling etter dokumentert søknad. Enhetsleder avgjør søknaden.
  • For brukere av distriktsbarnehagene: Dersom det ikke er mulig for foresatte å ta ferie de ukene barnehagen er stengt, kan det søkes om reduksjon av foreldrebetaling for det aktuelle tidsrommet. Arbeidsgiver må bekrefte at arbeidstaker ikke vil kunne ta ferie i nevnte tidsrom.
For deg med privat barnehageplass
  • Betaling for mat fastsettes av hver enkelt barnehage.