Last ned filene under for informasjon om priser og satser på blant annet:

Barnehage, SFO, Kulturskolen, sosiale tjenester, trygghetsalarmer, matombringing, hjemmebaserte tjenester, institusjonsopphold, vaksinasjon, bibliotekgebyr, leie av torg, gravegebyr, gravlundsgebyr, utleiepriser for idretts- og svømmehaller, vann- og avløpsgebyr, gebyrregulativ, seksjonering, kart, oppmåling.

Se Remiks sitt nettsted for informasjon om abonnement og priser.

Har du øvrige spørsmål, eller trenger hjelp, kontakt Servicetorget på telefon 77 79 00 00.