Tromsø musikkskole, privat musikkskole som mottar støtte fra Tromsø kommune. 
Salsademika, privat danseskole som mottar støtte fra Tromsø kommune.