Som et tillegg til grunnelementene (logo, fargepalett, skrifttyper), er det også utviklet et grafisk element - et fotogrid. Dette består av ruter som er satt sammen i en mosaikk av bilder og fargeelementer hentet fra profilfargene.

Bildebruken understreker at det er mennesker som er i sentrum for vår virksomhet.

Designelementet kan brukes på alt fra rapportforsider, profileringsmateriell og roll-ups.

Trykk på bildene til høyre for å dem stort.

Slik brukes designelementet

Når fotogrid benyttes som designelement så slås tre av rutene sammen til ett felt, i den blå profilfargen (Pantone Process Blue). Visjonen "Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø" plasseres i hvitt sentrert i feltet. Rundt bilder/ fargede ruter settes det en hvit ramme. I A4-format er denne 2 pkt.

Her er noen eksempler på hvordan fotogridet brukes i utvalgte formater. Prinsippet er alltid likt: Kvadratiske ruter med bilder og i kommunen profilfarger.
100x210 mm med ti ruter: 210x210 mm med 7 ruter: A4 med 14 ruter:
100x210 mm.jpg 210x210 mm.jpg 210x297 mm.jpg