Hovedfarger

Pantone Process Blue er vår hovedfarge og er det elementet som skal ta størst plass i profilen. De to andre fargene - mørk blå (PMS 289) og hvit spiller på lag med grunnfargen og bidrar til det ønskede helhetsinntrykket

Primærfarger.jpg
PMS Process Blue
 • RGB: 0085ca
 • Pantone: Pantone Process Blue
 • CMYK: 100-13-1-2
 • CMYK Coated: 100-13-1-2
 • CMYK Uncoated: 100-4-0-9
 • RAL: 5015
Hvit
 • RBG: ffffff
 • Pantone: N/A
 • CMYK: N/A
 • CMYK Coated: N/A
 • CMYK Uncoated: N/A
 • RAL: N/A
PMS 289
 • RBG: 0c2340
 • Pantone: Pantone 289
 • CMYK: 100-76-12-70
 • CMYK Coated: 100-76-12-70
 • CMYK Uncoated: 97-63-13-41
 • RAL: 5013

Støttefarger

Disse fargene skal spille på lag med hovedfargene i profilen, og bidra til varme, dybde og kontrast. Eksempelvis kan fargene brukes på visjon/slagord, på bokser som inngår i designelementet «fotogrid», og eventuelt som uthevingsfarge i publikasjoner der man har behov for det.
Brukes sparsommelig.
Støttefarger.jpg
 

PMS 7545
 • RBG: 435363
 • Pantone Coated: Pantone 7545 C
 • CMYK: 58-32-18-54
 • CMYK Uncoated: 58-43-35-3
PMS 3302
 • RGB: 004c45
 • Pantone Coated: Pantone 3302
 • CMYK: 90-21-65-69
 • CMYK Uncoated: 97-16-64-46
PMS 1955
 • RGB: 8f1336
 • Pantone Coated: Pantone 1955
 • CMYK: 9-100-54-43
 • CMYK Uncoated: 10-95-44-26
PMS 3125
 • RBG: 00acc8
 • Pantone Coated: Pantone 3125
 • CMYK: 84-0-18-0
 • CMYK Uncoated 67-0-18-0
PMS 7597
 • RGB: d74022
 • Pantone Coated: Pantone 7597 C
 • CMYK: 0-85-100-4
 • CMYK Uncoated: 0-68-95-0
PMS 512
 • RGB: 863275
 • Pantone Coated: Pantone 512 C
 • CMYK: 53-99-3-18
 • CMYK Uncoated: 49-88-0-0
PMS 7667
 • RGB: 707ba0
 • Pantone Coated: Pantone 7667 C
 • CMYK: 64-47-16-0
 • CMYK Uncoated: 55-40-13-0
PMS 7405
 • RGB: f4cd00
 • Pantone Coated: Pantone 7405
 • CMYK: 0-11-97-2
 • CMYK Uncoated: 0-18-100-6
PMS Cool Gray 10
 • RGB: 646569
 • Pantone Coated: Pantone Cool Gray 10
 • CMYK: 40-30-20-66
 • CMYK Uncoated: 26-16-9-43
PMS 3295
 • RBG: 007565
 • Pantone Coated: Pantone 3295 C
 • CMYK: 100-5-65-26
 • CMYK Uncoated: 94-4-62-8