brosjyremal 2019 forsideTromsø kommune sin profil skal gjøre oss gjenkjennelig og gi et helhetlig inntrykk. Det skal være lett for alle å se at Tromsø kommune er avsender. En felles identitet styrker bevissthet om hvem ­Tromsø ­kommune er, og hvilke oppgaver vi utfører. Få reflekterer over hvor stor aktør ­kommunen er i deres egen hverdag og liv.

Profilhåndboken setter rammene for hvordan vi skal se ut, og den skal brukes av alle enheter i ­kommunen. Kommunevåpenet er det fremste kjennetegnet på kommunen. Dette løftes nå fram og fargen derfra er dominerende. Videre skal menneskene og tjene­stene våre fortelle historien om hvem vi er. Dette vises i bilde- og fargevalg.

For å ivareta profilen skal profileringsmateriell, som skilt, arbeidsklær, trykksaker og bilprofilering, godkjennes av seksjon for kommunikasjon og innbyggerservice før det sendes til produksjon.

Profilen er under utvikling. Her kan du laste ned midlertidig versjon som PDF.

Her kan du lese mer om: