Arrangementet er i regi av Tromsø kommune i samarbeid med Tromsø Forsvarsforening, NVIO Tromsø, Tromsø Militære Samfunn og Tromsø Lotteforening.

PROGRAM:
Kl 16.50:
Oppstilling av Veteraner utenfor Rådhuset,
Samlet avgang til Krigsminnesmerket ved Domkirka.

Kl 17.00:
Tromsø Forsvarsforening ved Lars Echroll
åpner markeringen.

Kransnedleggelse og tale Varaordfører i Tromsø,
Jarle Aarbakke.

Kransnedleggelse - Norsk-Russisk forening, Elena Danilova.

Kl 17.30:
Minnemarkering i kantina på Rådhuset.
Enkel servering.

Velkommen ved Varaordfører Jarle Aarbakke.
Musikalsk innslag ved Ultima Thule.

Hovedtale fra Regjeringens representant, Statssekretær
Ingvild Ofte Arntsen ved Landbruks og matdepartementet.

Medaljeseremoni ledet av Einar Berntsen, Oblt.
NK/Stabssjef HV-16.