Tekststørrelse: A A A Kontrast: Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart - invertert
Lytt til teksten:
08. september 2016
08. september 2016

Mádji-nuoraide

Gáisi ønsker å være med på å bygge opp et permanent samisk tilbud for barn og unge fra bygd og by i Troms, og skape en kreativ og dynamisk arena for disse! 
26. november 2014
26. september 2014

Samisk språkapp for mobiltelefon/nettbrett

Gáisi mener det er viktig å ta i bruk nye digitale løsninger og virkemiddel for å fremme det samiske språket og kulturen. Ikke minst i forhold til å nå ungdom. Derfor gjennomførte vi et lite forprosjekt for å finne ut mer om hvordan man kan få bra samiske språkapplikasjoner for mobiltelefon og nettbrett. Vi ville finne ut hvilke alternativer som finnes, hvilke som allerede finnes på markedet, om det er best å utvikle egne eller om man kan få ferdige apper oversatt. Og hvilke kostnader handler det om?
Design: CustomPublish og AbexWorks Design | Publiseringssystem: CustomPublish