Vi ivaretar byggherrerollen når kommunen oppfører bygg til egen virksomhet. Vår oppgave er å gjennomføre de kommunale byggeprosjektene på vegne av kommunens enheter. De siste årene har enheten årlig foretatt investeringer for gjennomsnittlig 1 milliard kroner.
  • Utredningsarbeid: bistå bestillerenheten i arbeidet deres med å utarbeide grunnlaget for prosjektet.
  • Gjennomføring av byggeprosjektene. 
Enheten ledes av Frank Nilsen
Telefon: 909 12 032

Byggeprosjekter

Vi jobber også med Sommerlyst barneboliger, Normalhall Storelva, Ersfjordbotn- og Selnes skole samt distriktsbarnehager.

Se alle kommunens prosjekter her