Enhet for psykisk helse og rus gir koordinerte og samordnede tjenester til personer bosatt i Tromsø kommune med psykiske eller rusrelaterte lidelser. Enheten skal med solid kompetanse og fleksibel tilpasning bidra til økt livskvalitet, verdighet og mestring.
 
Aktuelt
Hva skjer innenfor rus og psykisk helse?
Aktivitetskalenderen oppdateres hver måned
Pakkeforløp rus og psykiatri. I januar 2019 tok Tromsø kommune i bruk nye nasjonale rutiner for helhetlig pasientforløp innen psykisk helse og rus.
Bruker-spør-bruker-undersøkelser Evalueringsrapporter er tilgjengelig på nettsiden til UNN

Kontakt oss

Besøksadresse: Sjøgata 2, 3. etasje (gamle telegrafen)
Postadresse: Postboks 1277, 9263 Tromsø

Åpningstid: kl 0800-1545 (sommertid fra 0800-1500)

Infosentral for psykisk helse og rus
Sliter du med vonde og triste tanker eller føler du at du har mistet litt av deg selv? Eller har du begynnende rusmiddelmisbruk? Er du usikker på hvor du kan henvende deg, og hvilken hjelp man kan få?  Ved å ta kontakt med infosentralen så kan du få råd og assistanse til å finne den hjelpen du trenger.

Vi har et lavterskeltilbud som retter seg mot voksne over 18 år og har ingen krav til henvisning. Lavterskeltilbudet består blant annet av veiledet selvhjelp ved angst og depresjon, sinnemestring, ulike kurs/grupper, rusmestringssamtaler og individuelle hasjavvenningsamtaler. De fleste tilbudene er gratis. 

Besøksadresse: Sjøgata 2, 1. etasje
Telefon: 915 27 690
E-post: infosentralen.psykiskhelserus@tromso.kommune.no

Har du akutt behov for hjelp må du kontakte 113, din fastlege eller Legevakta på telefon 116 117.

Broa administrasjon

Enhetsleder Øivind Pedersen 
Telefon: 415 18 437

Fag- og kvalitetskoordinator Mats Berntsen
Telefon: 902 38 080

Konsulent Ellinor Sandsund
Telefon: 905 05 694

Administrasjonskonsulent Ragnar Solberg
Telefon: 904 18 494

Kontaktinformasjon ansatte

Støttekontakter
Spørsmål vedrørende støttekontaktordningen rettes til Anne-Lise Pedersen, Tildelingskontoret på e-post eller telefon 77 79 02 76.

Søknader om tjenester

Benytt egensøknaden for oppfølgingstjenester fra Enhet for psykisk helse og rus. 

Søknader om bolig

Benytt følgende søknadskjema for søknader om boliger fra Tromsø kommune. Dette sendes direkte til Boligkontoret.

Brukerråd

Brukerrådet for  Enhet for psykisk helse og rus

Fem brukerrepresentanter: Mental helse, Landsforeningen for Pårørende i Psykiatrien (LPP), Ivareta (medlemsorganisasjon av og for pårørende til rusavhengige), Rusmisbrukernes interesse organisasjon (RIO) og MARBORG (brukerorganisasjon rusfeltet). To politiske representanter. To representanter fra Enhet for rus og psykisk helse. Enhetsleder fungerer som rådets sekretær.

Brukerrådets funksjon
Rådet skal fungere som et forum mellomledelsen i Enhet for psykisk helse og rus, politikere og brukere. Brukerrådet har som mål å utveksle informasjon, kunnskap og erfaringer, samt bidra til samarbeid om videreutvikling av Enhet for psykisk helse og rus i kommunen.