Ramfjord dagsenter er et tilbud til brukere av Fastlandet hjemmetjeneste. Dagsenteret er lokalisert i bosenteret i Ramfjord. På dagsenteret vil du få hjelp til egenomsorg, opprettholde døgnrytme, ernæring, sosial støtte og aktivisering som vil bidra til økt livskvalitet for brukere av dagsenteret. 

Kontakt oss
Telefon: 934 78 624/ 452 44 264
Adresse: Morenevegen 46, 9027 Ramfjordboten
Åpningstider: Tirsdag og fredag kl. 0900 -1400

Arbeidsleder Cathrine Kirkvik
Telefon: 951 61 792

Vårt tilbud
Tilbudet omfatter transport til og fra dagsenteret, frokost, middag og kaffe. Aktiviteter blir lagt opp etter brukernes funksjon. Ulike aktiviteter er avislesing, trim, bingo, sang og musikk og ut på tur i frisk luft. Dagsenteret samarbeider med mange aktører som sprer glede og trivsel. agsenteret har en stor gruppe frivillige som bidrar jevnlig med ulike arrangement.

Tilbudet gis som avlastningstiltak eller som forebyggende tiltak for personer med ulike omsorgsbehov. Tilsyn og oppfølging gjøres i samarbeid med Fastlandet hjemmetjeneste.