• NB! Er det snakk om akutt selvmordsfare? Ring snarest mulig nødnummeret 113 – eller legevakten på telefon 116117 for rask hjelp.
Du kan ta kontakt med fastlegen din for psykisk helsehjelp ved å henvende deg til legekontoret som din fastlege tilhører. Dersom du ikke vet hvem som er din fastlege, kan du ringe Fastlegetelefonen på 810 59 500 (man-fre 08:00-15:30).

Dersom du av ulike grunner ikke har anledning til å kontakte eller oppsøke din fastlege, kan du hvor som helst i landet oppsøke nærmeste kommunale legevakt.
 

Andre lokale hjelpetilbud

Helsestasjonen for ungdom hos Tvibit
Er du mellom 13 og 20 år, kan du henvende deg til helsestasjonen for ungdom hos Tvibit på telefonnummer 476 73 456 eller 776 97 861, eller stikke innom Tvibit i Parkgata 27/29 i sentrum.

Til helsestasjonen for ungdom kan en komme med de fleste ting, store eller små problemer. Helsehjelptilbudene kan ha ulike åpningstider alt etter som hva det gjelder.

Mer informasjon finner du her på Tvibits egne nettsider.

Rask psykisk helsehjelp eller rask rushjelp
For deg over 18 år kan kommunen kan også tilby rask psykisk helsehjelp eller rask rushjelp.

Rask psykisk helsehjelp er et korttidstilbud relatert til angst, depresjon eller søvn, hvor målet er at vanskene ikke utvikler seg videre.

Rask rushjelp er et tilbud til personer med moderate rusutfordringer med eller uten psykiske helseutfordringer, og personer som står i fare for å utvikle eller har utviklet skadelig bruk av medikamenter, alkohol, illegale rusmidler og anabole steroider.

Vi bidrar med informasjon til brukere, pårørende, tjenesteapparat samt innbyggere i Tromsø kommune og svarer på spørsmål angående lavterskeltilbud og tilbud innenfor rus og psykiatri. Vi hjelper deg videre til rett instans i hjelpeapparatet eller til Koordinerende helse- og omsorgskontor der det er nødvendig.

Ring Infosentralen på telefonnummer 915 27 690 for mer informasjon. Åpningstid er 09:30 – 15:00.

Lavterskelteamet for barn og unge​
Barn, ungdom og foresatte kan henvende seg til lavterskelteamet uten henvisning for rask konsultasjon, hjelp og samtaler. Også fagpersoner eller andre som er bekymret for barn eller ungdoms psykiske helse kan henvende seg for konsultasjon.

Teamet kan kontaktes på telefon 904 76 058 mandag, onsdag og fredag fra kl 09 -11 for henvendelser.

Henvendelser kan også gjøres på e-post til lavterskelteamet@tromso.kommune.no. NB! Ikke send sensitive opplysninger via e-post.

Skolehelsetjenesten
Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som er skoleelev og under 20 år. Tjenesten er gratis og er en «drop-in»-tjeneste på skolen. Helsesykepleierne som du møter i skolehelsetjenesten kan hjelpe deg med sosiale eller psykiske vansker, slik som blant annet mobbing, mistrivsel, tristhet, uro og angst.

Sosialmedisinsk senter (SMS)
Senteret tilbyr et lavterskel helsetilbud, og jobber primært med rusmiddelbruk og seksuell helse. Du kommer i kontakt med Sosialmedisinsk senter via telefonnummer 77 79 04 00 (09:30 – 14:30).

Studenthelsestasjonen
Studenthelsestasjonen finner du ved Kraft universitetsshelsesenter på universitetsområdet. De tilbyr tjenester til studenter innenfor områdene prevensjon, seksuelt overførbare infeksjoner, graviditet, abort og seksualitet.

Telefonnummer: 950 47 400. Besøksadresse er Framstredet 79. (Inngang via hovedinngangen til Kraft sportssenter). 

Flyktninghelsetjenesten 
Flyktninghelsetjenesten tilbyr helsetjenester til innvandrere med flyktningbakgrunn og familiegjenforente flyktninger som er introduksjonsprogrammet. Ved behov for psykisk helsehjelp tilbyr teamet samtaler, og henviser videre ved behov. Teamet har sykepleier og lege.

Telefonnummer: 916 06 513​ (mandag – torsdag klokka 08:30 – 15:00). Mer informasjon og flere kontaktopplysninger finner du her.
 

Landsomfattende eksterne hjelpetilbud

Her er et utvalg av ulike eksterne hjelpetelefontilbud, altså ikke-kommunale tjenester, som man kan henvende seg til uavhengig av hvor i landet du bor og er. For komplett oversikt, besøk Helsenorge.no.

Vi understreker at de følgende hjelpetjenestene ikke er i regi av Tromsø kommune.
 

– SOS-Chat – Mange synes det er lettere å chatte enn å snakke i telefonen om selvmordstanker. Åpent fra 1830–2230 på hverdager og 0130 på fredager.

– Kors på halsen (Røde Kors), telefon 800 33 321. I tillegg mulig å sende e-post (svar innen 2–3 dager).

– Ungdomstelefonen,t  elefon 400 00 777

– Alarmtelefonen for barn og unge, telefon 116 111

– Barneombudet, telefon 22 99 39 50

– Kameratstøtte, tilbud til soldater, veteraner og deres familie, telefon 800 48 500

– Kirkens SOS, Krisetelefonen 22 40 00 40

– Kirkens SOS Anonym chattetjeneste: soschat.no

– Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte, telefon 800 57 000

– LEVE, Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, telefon 22 36 17 00

– Mannstelefonen. Reform–ressurssenter for menn, telefon 22 34 09 50

– Mental Helse, Hjelpetelefonen, telefon 116 123

Sidetmedord.no – Tilbud til alle som trenger å dele tanker og følelser med noen. Drives av Mental Helse.

– Rådgivningstelefon for pårørende innen psykisk hels, telefon 22 49 19 22

– Rådgivningstelefon ved spiseforstyrrelser, telefon 94 81 78 18

– Unghjelp, telefon 98 80 61 20

– ung.no, det offentliges informasjonskanal for ungdom, telefon 46 61 50 00

– Vern for eldre, Nasjonal kontakttelefon, telefon 800 30 196