Forskrift om salgs-, skjenke- og åpningstider i Tromsø

Denne styrer åpningstider for serveringssteder og skjenketid for alkohol, og når øl kan selges i butikkene. 

Dagen før offentlige helligdager kan du skjenke frem til klokken 03:00. Siste helligdag før hverdag opphører skjenketiden klokken 01:30.  

Forskrift om salgs-, skjenke- og åpningstider i Tromsø kommune (lovdata)

Retningslinjer for servering-, tobakk- og alkoholhåndtering

Her finner du informasjon om bevillingspolitikken i Tromsø kommune, kontrolltiltak og hva som skjer ved brudd på lovverket.

Last ned retningslinjene for servering-, tobakk og alkoholhåndtering (PDF)

 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan

Tromsø kommunes rusmiddelpolitisk handlingsplan fornyes hvert fjerde år.

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2017-2020 (PDF)

Alkoholloven og alkoholforskriften

Formålet med loven er i størst mulig utstrekning å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Loven skal også fremme næringspolitiske formål, som forutsigbarhet, lojal konkurranse, samt å bekjempe kriminalitetsutviklingen i deler av bransjen.
Les alkoholloven på lovdata.no. (ekstern lenke) 

Forskriften utdyper og presiserer enkelte bestemmelser i alkoholloven
Les alkoholforskriften på lovdata.no (ekstern lenke)

Det er forbudt å reklamere for alkoholholdige drikkevarer i Norge. Dette gjelder også i sosiale medier, som for eksempel Facebook, Twitter og Youtube. Brudd på reklameforbudet er straffbart. Det kan resultere i advarsel, prikkbelastning og inndragning av bevillingen i kortere eller lengre tid. Helsedirektoratet kan også pålegge retting og ilegge tvangsmulkt.
Les mer om forbudet mot alkoholreklame hos Helsedirektoratet (ekstern lenke) 


 

Ansvarlig alkoholhåndtering

Kommunen, politiet og utelivsbransjen er sammen ansvarlig for å gi innbyggerne gode og trygge møtesteder. Hos Helsedirektoratet kan du lese mer om hvordan du kan bidra til å redusere rusrelaterte skader og ulykker.

​Bokføringsforskriften

Forskriften skal sikre god dokumentasjon av all omsetning i serveringsvirksomheter i restaurantbransjen, og bidra til at all omsetning og uttak bokføres, beskattes og avgiftsberegnes korrekt.
Les bokføringsforskriften på lovdata.no

Kontroller

Tromsø kommune gjennomfører kontroller på alle steder som selger alkohol og tobakk.
  • Salgskontroller i butikker, ølutsalg 
  • Skjenkekontroller på restauranter, barer, puber, festivaler 
  • Tobakkskontroller på alle steder som selger tobakk og tobakkkssurrrogater 
  • Ta kontakt for råd og veiledning 

Rutiner for internkontroll

Alle salgs- og skjenkesteder skal ha rutiner for internkontroll, for å sikre at bestemmelsene i lovverket blir overholdt på en systematisk måte.
Les mer om dette hos Helsedirektoratet.

Serveringsloven

Formålet med loven er å sikre forsvarlig drift av serveringssteder. Loven skal, gjennom å ivareta serveringsnæringens, de ansattes og samfunnets behov for klare og forutsigbare rammebetingelser, bidra til å gi kommunene et mer anvendelig og praktiserbart verktøy for å bekjempe kriminalitetsutviklingen i enkelte deler av serveringsbransjen samt motvirke illojal konkurranse.
Les serveringsloven på lovdata.no.