Søke annen skole enn nærskolen
Elever kan søke plass på en annen skole enn den de holder til, så fremst det er ledige plasser ved den aktuelle skolen. Foreldre må søke om skolebytte via elektronisk skjema senest innen 1. desember. Søknaden skal være behandlet innen 1. januar.

Elektronisk søknadsskjema - Søknad om bytte av skole 

Retningslinjer for skolebytte
 
Ved flytting
Om du flytter ut av skolekretsen må du melde fra til skolen der eleven går. Skolen har ansvaret for å melde eleven inn i den nye nærskolen. Dersom du flytter ut av skolekretsen, men vil at eleven skal fortsette på samme skole, må du sende  inn en søknad via elektronisk søknadsskjema.
Elektronisk søknadsskjema - Melding om skolebytte ved flytting