Karisvingen.jpg
Marius Amundsen (til venstre) i Totalrenovering, reguleringssjef Erik Eidesen, Kennet Smevik i Totalrenovering og arkitekt Gisle Løkken foran det splitter nye boligprosjektet i Karisvingen.

I boligprosjektet i Karisvingen har det blitt lagt stor vekt på utearealer, noe Eidesen bejubler.

- I dette prosjektet har arkitekt og utbygger sett løsninger, og ikke begrensninger, når det kommer til kommunens bemerkninger. Eksempelvis har de utformet sykkelparkeringene slik at de også fungerer som støyskjerm mellom fotballbanen og soverommene. Området har fått et solid løft med utearealer som passer for både voksne, store barn og små barn, og det viser at det er mulig for utbygger å prioritere dette punktet som vi i kommunen ser på som svært viktig, sier Eidesen.

Fortetting
Både Totalrenovering, kommunen og arkitektkontoret er skjønt enige om at byggeprosjektet i Karisvingen er et godt eksempel på hvordan det kan fortettes på Tromsøya, uten at det skal gå ut over kvaliteter i et etablert boligfelt.
- Lekeplasser i kombinasjon med bilfrie områder er selvsagt svært attraktivt, og løfter bokvaliteten også for naboer. I tillegg er dette prosjektet utformet på en måte som gjør at man har beholdt snarveien som lå her fra før, og man kan bevege seg gjennom boligområdet uten å føle at man tråkker på noens plen. Her ser man at det er fullt mulig å fortette områder uten å måtte bygge høyt, sier Eidesen, og viser til at det kun er bygd tre etasjer.

To år med regulering
Prosjektet har vært under arbeid i seks år, og de to første årene ble i stor grad brukt til å utarbeide reguleringsplanen for området.
- Jeg vil rose arkitektkontoret og utbygger for å ikke ha bestemt seg for et resultat av prosjektet på forhånd, men de var åpne for innspill og tilbakemeldinger underveis i prosessen. Det lå ti planer på bordet før vi kom til enighet, sier reguleringssjef Erik Eidesen.

Også arkitekt Gisle Løkken er fornøyd med sluttresultatet i Karisvingen.
- Vi kom godt i mål med dette, selv om vi selvfølgelig har hatt diskusjoner med både kommunen og naboer i løpet av prosessen. Når det er sagt håper vi at behandlingen av reguleringsplaner kan gå raskere i framtiden. I dette prosjektet tok reguleringen to år, men jeg ser ingen grunn til at dette arbeidet skal ta mer enn ett år, sier han.
Det er Eidesen enig i.
- Klagebehandling er en utfordring, da det først må behandles i kommunen, og kommunens behandling kan påklages til Fylkesmannen. Da blir det raskt snakk om måneder.

Tett kontakt med naboer
Da klagebehandlingen var overstått og byggeprosessen endelig kunne settes i gang, har prosjektet blitt ei perle på toppen av Tromsøya.
- Vi har jobbet mye opp mot naboer, både før, under og nå i etterkant av selve byggingen. Før spaden ble satt i jorda var mange i nærområdet negative til prosjektet, men nå som det er ferdig har vi utelukkende fått gode tilbakemeldinger, forteller Marius Amundsen i Totalrenovering.