I oktober syklet nesten 400 tromsøværinger over Tromsøbrua daglig. Dette er 18 prosent flere enn samme måned året før. Like stor økning hadde sykkeltrafikken over brua i november. Da passerte 287 syklister tellerne til Statens vegvesen hver dag.

Gruppen av syklister vokser også andre steder der Tromsø kommune eller Statens vegvesen måler trafikken: Tverrforbindelsen hadde 14 prosent vekst og Sandnessundbrua 13 prosent vekst i november.  

- Dette er veldig gode tall, og jeg jubler for og sammen med byens syklister. Snøen kom seint til byen i år, men det forklarer nok bare litt av denne gledelige økningen. Vi ser den samme sterke veksten de andre månedene av året, sier Ragni Løkholm Ramberg (Ap), leder i styringsgruppa for «Tenk Tromsø»-prosjektet. Nå håper og tror hun at desember-tallene som snart tikker inn, gjør 2016 til tidenes sykkel-år i Tromsø.

Må bygge hovednett
Et av målene for «Tenk Tromsø» er at sykkel- og gangvegene skal bli så gode og sikre at vi velger å gå eller sykle på tre av ti av våre daglige reiser i byen.

- Nå ser vi at det ikke står på innbyggerne i byen. Disse tallene vitner om et stort potensial, men det krever at vi kommer i gang med å bygge et hovednett for sykler i Tromsø. Hvis vi sammenligner oss med landets ti største kommuner, har Tromsø færrest kilometer gang- og sykkelveg per 1000 innbygger, sier Ramberg.

Tromsø egner seg
Tromsø er en kompakt by som ifølge Ramberg egner seg svært godt for å sykle, og peker på at nesten halvparten av alle bilreisene på Tromsøya er tre kilometer eller kortere.

- Så skal vi selvfølgelig ikke bortforklare at været øker terskelen for å sykle deler av året, men her ser vi allerede at snøfattige vintre og rekordsalg av el-sykler bidrar til å redusere denne barrieren, sier Ramberg. Hun legger til at Tenk Tromsø-prosjektet også skal senke barrierene for vintersyklistene, på både eksisterende og kommende sykkelveger.

- Enten vi snakker om kosting, strøing eller reparasjoner: Byens syklister må oppleve at standarden på sykkelvegen er god, og forutsigbar, også om vinteren, sier Ramberg.  

Tallenes tale
 • Tromsøbrua hadde 389 daglige syklister i oktober, noe som er en vekst på 18 prosent fra samme måned året før. I november hadde Tromsøbrua 287 daglige syklister, en vekst på 19 prosent fra året før.
 • Tverrforbindelsen hadde 202 daglige syklister i oktober, noe som er en vekst på 13 prosent fra samme måned året før. I november hadde Tverrforbindelsen 158 daglige syklister, en vekst på 14 prosent fra året før.
 • Sandnessundbrua hadde 99 daglige syklister i oktober, noe som er en vekst på 19 prosent fra samme måned året før. I november hadde Sandnessundbrua 61 daglige syklister, en vekst på 13 prosent fra året før.
 • Ved UiT Norges Arktiske Universitet passerer det i snitt 214 syklister daglig, også her har det vært en vekst på henholdsvis 6 og 0,2 prosent i oktober og november.
 
FAKTA om "Tenk Tromsø"
 • Tromsø vil ha 20 prosent flere innbyggere i 2030, og uten nye reisevaner vil byen ha 30 000 flere bilturer hver dag.
 • "Tenk Tromsø" er et samarbeid mellom Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og Statens vegvesen for at byen kan vokse, samtidig som vi kommer oss raskere og mer miljøvennlig fram langs nye gang-, sykkel- og bilveger.
 • Målene for "Tenk Tromsø" er at:
  • Busstilbudet skal være så godt at Tromsøs innbyggere velger kollektivt på to av ti daglige reiser, og at vi skal reise 20 prosent raskere med bussen.
  • Sykkel- og gangvegene skal være så gode at vi går eller sykler på tre av ti av våre daglige reiser.
 • "Tenk Tromsø" danner grunnlaget for at Tromsø kan komme med i statens ordning for bymiljøavtaler, som vil øke statens andel i spleiselaget.