Tallene er noe bedre enn prognosene i høst, som tilsa 135,4 millioner i merforbruk. Likevel viser årsregnskapet at organisasjonen har en stor utfordring i å få på plass en bærekraftig økonomi. Netto driftsresultat i 2017 var til sammenligning på 67,2 millioner i mindreforbruk.

130 millioner på bok
Dette betyr at Tromsø kommune ved årsskiftet hadde 130 millioner igjen på disposisjonsfond. Det er 72 millioner mindre enn året før. I samme periode har kommunen økt lånopptaket med én milliard.
 
 – Jeg er fornøyd med at vi har hatt penger på bok når driften totalt sett har et merforbruk, men utviklingen i drift og investeringer begrenser handlingsrommet vårt ytterligere i årene fremover. Vi har en stor jobb å gjøre sammen, og den jobben skal vi klare, sier administrasjonssjef Britt Elin Steinveg.

Følger pleie og omsorg tett
De fleste områder leverer i tråd med budsjett og mange også positive tall. Merforbruket i pleie- og omsorgssektoren endte på 80 millioner kroner i 2018, noe som er i tråd med høstens prognoser. Sektoren ble i løpet av året styrket med 191 millioner kroner, hvor store deler ble finansiert av disposisjonsfond. Dette var dermed ikke en varig styrking av rammen.
 
– Vi har satt i gang store omstillings- og forbedringsprosesser i hele kommunen, som det jobbes intenst og godt med. Vi forventer å se fortløpende effekter av arbeidet både i form av en sunnere økonomi og bedre kvalitet. Så følger jeg ekstra nøye med på utviklingen i pleie- og omsorg. Innføringen av rammestyrt økonomi i alle deler av avdelingen vil stille strenge krav til enhetene selv om tydelige prioriteringer og grep i 2019. På dette området rapporterer vi om fremdrift til formannskapet hver 14. dag, sier Steinveg.

Tromsø kommunes årsregnskap for 2018
Pressemelding årsregnskap 2018 (DOC) (PDF)
Presentasjon av årsregnskap