Rusmiddelpolitisk handlingsplan i Tromsø 2017-2020 skal være helhetlig og dekke hele det rusfaglige området fra primærforebygging, tidlig innsats, - skjenke- og bevillingspolitikk til innsats rettet mot etablert rusproblematikk.