Et sikkert vårtegn er at det dukker opp søppel langs veger og strender i takt med at snøen tiner. Tradisjonen tro, tar Remiks i samarbeid med Tromsø kommune tak i utfordringene og setter i gang en storstilt vårryddeaksjon i bydelene. Før 17. mai skal Tromsø ryddes, slik at byen er ren og pen til nasjonaldagen. 
  • Til hver rode trengs det minst ti voksne og arbeidet tar rundt to timer.
  • Det kan bli små endringer i rodetraseene. 
  • Ta gjerne barna med, men tenk sikkerhet. Alle som deltar skal ha på seg gul vest - denne må dere ha selv.
Søknadsfrist for tildeling av rode er mandag 6. mai 2019 klokken 23.59. 

Alle påmeldte lag, foreninger og korps må ha eget organisasjonsnummer. De lagene, foreningene og korpsene som fikk tildelt rode i fjor, får ikke tildelt rydderode i år. Dette gjøres fordi tilbudet er svært populært - og vi ønsker at dugnadskronene fordeles rettferdig. 
 
Den ansvarlige for din ryddegjeng henter engangshansker og søppelsekker på rådhuset i forkant av ryddingen. Her finner du kart over de 31 rodene som skal ryddes, og du velger to roder ditt lag/forening/korps ønsker å rydde i søknadsskjemaet. Dersom flere ønsker å rydde samme rode, vil det foretas trekning på hvem som får tildelt roden. ​

Slik søker du
Ansvarlige for ryddegjengen fyller ut søknadsskjemaet innen mandag 6. mai 2019 klokken 23.59. Vi trekker ut hvilke lag, foreninger og korps som får rydderoder tirsdag 7. mai. 

Ryddingen kan foregå fra onsdag 8. mai, og må senest være utført innen 16. mai. Søppelet dere samler opp må leveres til Remiks returstasjon Sør på Skattøra i åpningstiden

Utviklingslag
Alle utviklingslag koordinerer selv rydding i sitt område og det honoreres også med 5.000 kr pr utviklingslag. Utviklingslagene avtaler selv med lag, korps og foreninger i sitt område om tidspunkt for rydding og hvor det skal ryddes. Utviklingslagene kjenner sitt eget nærområde best, og velger derfor selv hvilke strekninger som skal ryddes. Utviklingslagene får tilsendt en egen e-post om dette, og en behøver derfor ikke bruke søknadsskjemaet for rydding i distriktene.  Remiks henter søppelet utviklingslagene rydder, men dere må selv avtale tidspunkt for henting av søppel med Ivar Handeland (ivar.sture.handeland@remiks.no) på forhånd. 

Lurer du på noe? Ta kontakt med friluftsrådgiver Henrik Romsaas på telefonnummer 992 52 495, eller send e-post til henrik.romsaas@tromso.kommune.no.