Girjeráju sámegiel čoakkáldaga gávnnat váldogirjerájus. Dás vulobealde oainnát listtuid, main leat buot min girjjit ja eará mediat.

Davvisámegillii
Julevsámegillii
Lullisámegillii

Áviissat
Mii doallat Ávvir ja Ságat – áviissaid.
Eanet dieđuid sámegillii gávnnat Sámi girjerádjobálvalusa siidduin.

Romssa girjeráju ja gávpotarkiivva birra:
Váldogirjeráju rahpanáiggit: 

mán – duo 9.00-19.00
bearjadaga 9.00-16.00
lávvordaga 11.00-15.00
sotnabeaivvi 12.00-16.00

Romssa girjerádju ja gávpotarkiiva ásahuvvui Fokuskvartalet - gávpotgárdimii borgemánu 2005. Girjerádjovisti lea lunddolaš deaivvadanbáiki gávpoga guovddážis, erenoamáš hámi ja sajádaga geažil.

Čoakkáldagat leat njealji gearddis.

Girjerájus leat guokte ossodaga gávpotosiin Biežavággi ja Sálašvággi, ja olggobealde gávpoga leat mis ossodagat Brensholmenis ja Moskaluovttas.