Satsingsområde

Guovssahas manaidgardis hovedområde er samisk språk, kultur, tradisjoner og samfunn. Satsingsområder er å  ivareta og videreutvikle samisk språk og gi barna trygghet i forhold til språket.Ta vare på samiske verdier og styrke barnas identitet og tilhørighet til de ulike samiske miljø, samfunn og levemåter. Guovssahas manaidgardi legger den samiske åtte årstidhjul til grunn for lek og læring i hverdagen. Årstidskalenderen forankres i årstider, naturen, aktiviteter, kulturelle begivenheter, samiske næringer, høytider og merkedager.