Det samiske språksenteret Gáisi markerer neste år hundreårsjubileet for det første landsmøtet som ble avholdt. Språksenteret skal i den forbindelse lage en digital årskalender der de vil plotte inn flest mulig arrangementer med samisk innhold som arrangeres i Tromsø året 2017.

For å få dette til er de avhengige av informasjon. Meld inn ditt arrangement til årskalenderen til sarella.haetta@tromso.kommune.no på Gáisi samisk språksenter. Det er også mulig å søke støtte til slike arrangementer. 

Se nettsiden til Gáisi for all informasjon om jubileet, støtteordninger og arrangementer.