Det er i forbindelse med at Fylkesmannen i Troms har bedt om samiske navn på noen marine verneområder, at det nå reises navnesak. 
 
Norske stedsnavn Forslag på samiske stedsnavn
Rystraumen Rávdnji, Rižaidstrávvi
Ryøya Rávdnjesuolu
Ryøy Rávdnjesuolu
Navn på dal Rávdnjevággi
Staumselva Rávdnjeváhjohka
Straumseidet Rávdnjemuotki
Bakaromntinden  Rávdnjenjárggagáisi, Rávdnjenjárgáisi
Navn på nes (oversvømmingplassen for rein fra Malangssiden) Rávdnjenjárga

Tromsø kommune sender saken ut på høring og ber om tilbakemelding innen 15. desember. Tilbakemeldingen skal sendes til Tromsø kommune, Kultur og idrett, postboks 6900, 9299 Tromsø. Alle merknader vil bli samordnet og oversendt Stedsnavntjenesten for nordsamiske navn, for endelig tilrådning. 

Husk å merke saken med "høring samiske stedsnavn, Rystraumen".