Tromsø kommune og Næringsforeningen i Tromsøregionen (NFTR) skal gjennom programmet «Sentrumsløftet» sette fokus på hvordan Tromsø sentrum kan bli et enda mer attraktivt sted: 

  • Slik at sentrum blir et attraktivt utstillingsvindu for Tromsø som by og landsdelssentrum.
  • Slik at sentrum blir en smeltedigel mellom kultur, opplevelse, handel og trivsel.
  • Slik at sentrum blir levende og attraktivt for innbyggere, besøkende og næringsdrivere.
  • Slik at en sørger for økt omsetning i varehandelen og økt standard i sentrum, slik at Tromsø blir det mest attraktive sted på Nordkalotten. 

Forprosjektet skal legge til rette for handling i hovedprosjektet 2011-2015. Prosjektet skal gi sentrum et stort løft, og samtidig bidra til at Tromsø som by skal videreutvikles og få enda større lokal, regional, nasjonal og internasjonal oppmerksomhet og attraktivitet. 

For første gang er det framskaffet en helhetlig kartlegging av situasjonen i Tromsø sentrum. Dette dokumentet analyserer sentrum med styrker, svakheter, muligheter og trusler. Analysen tar utgangspunkt i en byutviklingsmessig vinkling. 

Sentralt i analysen har vært en workshop 25. november 2010, der ca 40 gårdeiere,

forretningsdrivere, sentrale representanter fra kommunen og andre med tilknytning til Tromsø sentrum deltok. 

Registering av virksomheter i sentrum er basert på å gå rundt i sentrum å telle. Areal er estimert, og det samme er arbeidsplasser. 

For øvrig har det kommet mange innspill fra rådgiverbransjen, gårdeiere og andre med tilknytning til Tromsø sentrum. 


Prosjektledelse: Per Hareide og Yngve B. Lyngh
Styringsgruppe: Eduardo da Silva (leder), leder i byutviklingskomiteen
Pål Wilhelmsen, styreleder i Næringsforeningen
Grete Kristoffersen, direktør i Næringsforeningen
Erik Øwre, byutviklingssjef
Beate Nemeth, areal- og eiendomssjef