Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Byutvikling - fast eiendom

Sammenslåing av eiendommer

Sammenslåing er på mange vis det motsatte av eiendomsdeling. To eller flere eiendommer blir her slått sammen til en og større eiendom. Eiendommer som, etter hovedregelen ligger inntil hverandre, og som har samme eier/eiere, kan/bør slås sammen for å skape ryddigere ansvars- og eiendomsforhold. Hovedregelen kan fravikes dersom kommunen finner sammenslåingen hensiktsmessig selv om ikke eiendommene ligger inntil hverandre. I en del tilfeller – m.a. ved bygging, seksjonering og fradeling av tilleggsparsell – kan kommunen stille krav om at sammenslåing skal skje.

Hva gjør kunden?
 • Sender inn signert krav om sammenslåing
 • Ordner opp i hjemmelsforhold
 • Avklarer eventuelle pante-og hefteforhold
Hva gjør kommunen?
 • Mottar bestillingen
 • Vurderer kravet i forhold til lovverket
 • Videresender kravet til tinglysning
 • Registrerer sammenslången i matrikkelen
 • Informerer kunden om resultatet
Krav og forutsetninger
 • Benytter standard sammenslåingsskjema ved bestilling
 • Alle eiere signerer på sammenslåingsskjema
 • Firma, borettslag og sameie må dokumentere underskriftsretten
 • Firmaattest kan ikke være eldre enn 1 år
   
Tjenesten utføres av: Geodatakontoret

Les også:

 Skriv ut |
Del denne side: