Fredag ble for første gang en samlet handlings- og økonomiplan overlevert fra administrasjonen til politisk behandling. Denne skal binde sammen kommunens budsjett og økonomiplan med prioriterte satsingsområder.

Her kan du lese hele planen i digital utgave.

– Jeg mener vi legger frem et realistisk og ansvarlig budsjett. Det er stramt, både på drift og investeringer, men vi har likevel klart å prioritere viktige formål. Nye omsorgsboliger i Fergevegen og Sommerlystvegen, nye rus- og psykiatriboliger og ungdomsskole på Kvaløysletta er blant det som ligger inne i 2019, sier Steinveg.

I tillegg prioriteres forebyggende arbeid og vedlikehold av infrastruktur og bygg i den kommende fireårsperioden.

– Det pågår et stort utviklings- og forbedringsarbeid i kommunen for å møte endrede forutsetninger og forventninger. Dette er et helt nødvendig arbeid som foregår parallelt med den daglige driften. Det fortsetter med uforminsket styrke, sier Steinveg.

Av et totalbudsjett på 5,9 milliarder kroner, budsjetteres det en avsetning til disposisjonsfond på 117 millioner kroner som buffer for fremtidige behov. Ved årets slutt legges det opp til at disposisjonsfondet vil være på 377 millioner kroner.

Budsjettforslaget skal behandles i kommunestyret i september.

Har du spørsmål eller kommentarer til budsjettet? Send en e-post til budsjett@tromso.kommune.no.

Handlings- og økonomiplan 2019-2022
Forslag gebyrregulativ og betalingssatser 2019
Pressemelding juni 2018 (DOC) (PDF)