• Klokken 08.00: Ordførerens hilsen / 17. mai-komitéens appell / Bekransninger

 
  • Klokken 09.15: Fredsmarkering på Rambergan / taler / korpsopptredener

 
  • Klokken 11.00: Hovedprogrammet, med programlederne Anna Karoline Løseth Bjelvin og Geir Hevnskjel Ringvold:


Hvordan 17. mai-programmet i sin helhet var, kan du se her: «Her er hele 17. mai-programmet».