Av koronasmittevernhensyn er våre politiske møter og hele rådhuset stengt for publikum på ubestemt tid, men pressen har anledning til å være til stede.

Besøk innsynssiden vår for saksdokumenter og møteinfo fra møtet i oppvekst- og utdanningsutvalget.

Møtestart var 08:30.
 
Trykk på «play»-knappen midt i avspillervinduet nedenfor dersom ikke avspilleren starter av seg selv: