Se video her

Pasientvarsling handler om etableringen av velferdsteknologi i helse- og omsorgsbygg i Tromsø kommune. Et slikt varslingssystem er grunnpilaren i bruk av velferdsteknologi, og skal bidra til god kvalitativ omsorg og muligheter for rasjonell drift.

Ved innføring av dette systemet, ser prosjektgruppen mulighet for bedre kvalitet i tjenester, bedre utnyttelse av ressurser, økt mestring for brukere, og trygghet for brukere og pårørende.

Etableringen av velferdsteknologi i helsebygg er en del av «Forbedringsprogrammet»