Oversikt over inngåtte rammeavtaler

 
Produktgrupper Leverandør Varighet til
Annonseformidling, Tromsø området Bladet Nordlys AS
Mediehuset iTromsø AS
Jobbes med ny avtale
Anleggsgartnertjenester A. Markussen AS
2tal Utemiljø AS
Jobbes med ny avtale
Arbeidsklær, værneutstyr/-sko Arbeidsklær - Tools Nord AS
​Værneutstyr - Tess Nord AS
15.03.21 P2 
Asfalt Lemminkainen Norge AS 30.04.2021 P1
AV-utstyr Bedriftssytemer AS 30.06.2021 P2
Bankavtale DNB Bank ASA 31.05.2023 P1
Biler Leverandører:
Biltrend Tromsø AS, Møller Bil Tomsø AS, Teknisk Bureau AS, Harila Tromsø AS, Tondsen Auto As, Bil iI Nord AS, Rutebileiernes Standardiseringsselskap, Trondsen Bil As, Autoplan AS
Løpende

Blomster
Lillians Blomsterservice
Sonja Johnsen Blomster
Tromsø Blomsterforretning AS
Mester Grønn AS
 
Brannalarmer og ledesystemer- kontroll, service og vedlikehold Caverion AS 31.03.2020
Brannslokkere, Service og kontroll Brannmateriell AS 01.03.22 P1
Brød, baker- og konditorvarer Pedersen Bakeri AS 31.01.21 P2
Bøker og digitale læreverk Biblioteksentralen SA 15.02.2022 P1
Data-rekvisita og ergonomiske produkter Bedriftssytemer AS 31.12.2020 P2
Dekk, felger, kjettinger Starco Norge AS 28.02.2020
Drivstoff CircleK 31.10.2021
Datamaskiner/Data-utstyr Bedriftssystemer AS
IT Partner Tromsø AS
Atea
31.07.2020
Dusj- og toaletthjelpemidler, foflytningshjelpemidler, ganghjelpemidler m.m Etac AS 01.12.2021 
Elektrisk materiell og Gatelys rekvisita Solar Norge AS 20.03.2021 P1
Elektriker tjeneste 1. JM Hansen AS, 2. Spider Industrier AS, 3. Nor-El AS, 4. Bravida Norge AS, 5. Caverion AS 01.02.2022 P1
Elektrisk Energi Ishavskraft  31.12.2020
Filter til ventilasjonsanlegg Energikontroll AS 14.07.2022 P2
Fisk Domstein Sjømat AS 31.01.2021 P1
Flyreiser Fritt valg til ny avtale er på plass  
Forsikringsmegling Waco Forsikringsmegling AS 31.11.2020 P1
Forsikringer person Kommunalt ansatte:
Gruppeliv: KLP
Yrkesskade: Protector Forsikring ASA
Fritidsulykke: Protector Forsikring ASA
Undervisningspersonell:
Gruppeliv: Saga Finans
Yrkesskade: Protector Forsikring ASA
Fritidsulykke: Protector Forsikring ASA

Alle ansatte
Tjenestereise - Europeiske
Barneulykke: KLP
 
Forsikringer skade Gjensidige  
Formingsmateriell  Lekolar AS 31.12.2019
Fritt skolemateriell Lyreco Norge AS 31.12.2020 P2
Frukt, grønt og egg Jobbes med ny  
Fyringsolje og drivstoff (BULK), oljeprodukter og service fyringsanlegg Circle K Norge AS 31.10.2020 P1
Glassmester tjeneste Glassmester Appelbom AS 01.07.2021 P1
Hotell Div hotell 31.08.2020
Hvitevarer, lyd og bilde samt småelektronikk Elkjøp Norge AS 14.04.22 P2
Idrettsutstyr PGM AS 31.05.2019 
Innleie av lastebiler og maskiner Gravetjenesten AS - Beredskapsavtale VA Utlyst ny
Inventar og utstyr til barnehager og SFO Lekolar AS 31.05.2019 
Kjøkkenutstyr Norengros Markedshuset AS
Lindrup MartinsenAS
Løpende uforpliktende avtale
Kjøle og varmeanlegg (Reparasjon og service) 1. Kuldeteknisk AS
2. Johnson Controls Norway AS
3. GK Inneklima AS
15.09.2020 P2  
Kjøtt og kjøttvarer (ferskt og bearbeidet) Nortura sa 01.03.2021 P2
Kolonial og frosne - grønnsaker ServiceNord Engros AS 30.05.2021
Kontormøbler, Institusjonsmøbler 1.Prioritet: Lindbak Troms AS
2.Prioritet: Kontor Design Tromsø AS (tidligere Kinnarps AS)
3.Prioritet:Fagerhaug & Olstad
15.02.2020
Kontorrekvisita Lyreco Norge AS 31.12.2020 P2
Konvolutter Staples AS 31.12.2020 P2
Kopipapir Lyreco Norge A 31.12.2020 P2
Kopimaskiner Lindbak Troms AS 31.08.2019
Leiebiler Avis 30.11.2021 P2
Leker Lekolar AS Utlyses nå
Lekeapparater Lekeplassutstyr Tress C Monsen AS Utlyses
Lysrekvisita Solar Norge AS 20.03.2021 P1
Maler-, tapetsering og gulvlegger tjeneste Leverandør                   
Tostrøk AS                    
Ab-Tec AS                    
Maleran AS                   
Totalrenovering AS        
15.05.2020 
Utlyses ny
Maling, tapet og gulvbelegg Tikkurila Norge AS 01.06.2020
​Utlyses ny
Medikamenter (Legemidler og Apotekervarer) Aptek 1 Gruppen AS  v/Apotek 1 Renen 28.02.2021 
Medisinsk forbruksmateriell Helseservice Engros AS (Norengros) Ny konkurranse
Mobiltelefontjenester Atea AS 24.02.2019, løper
Mobiltelefoner og utstyr Tromsø Telecom AS 21.11.2019 løper
Musikkinstrumenter og utstyr Musikkverden AS 31.08.21 P2
Møbler til barnehager og SFO (ikke kontormøbler) Lekolar AS Utlyses ny
Nøkler, beslag og låsarbeider Låsgruppen AS
Kaba MøllerUndall AS

Forlenget til ny avtale er på plass 
Meieriprodukter og ost Tine avd. Nord-Norge 31.01.2021 P2
Personløftere med tilbehør Etac AS 01.12.2021 
Pukk og grus Lemminkainen Norge AS 30.04.2021 P1
Prosjektledelse, Byggledelse, Arkitekttjenester Prosjektledelse        
   1. HR Prosjekt AS     
   2. NNBK AS                 
   3. Asplan Viak AS        
   4. WPS Norge AS                   
   5. Norconsult AS         
30.04.2021 P1
Prosjektledelse, Byggledelse, Arkitekttjenester  Byggeledelse       
  1. HR Prosjekt AS       
  2. Asplan Viak AS            
  3. NNBK AS                    
  4. WSP Norge AS                             
  5. Norconsult AS
30.04.2021 P1
Prosjektledelse, Byggledelse, Arkitekttjenester  Arkitekt        
  1. Borealis AS                  
  2. Per Knudsen Ark. AS      
  3. Spinn Arkitekter AS          
 4. Asplan Viak AS                   
30.04.2021 P1
Prosjektledelse, Byggledelse, Arkitekttjenester  Landskapsarkitekt
  1. Asplan Viak AS             
  2. Østengen og Bergo AS       
  3. Norconsult AS                   
30.04.2021 P1
Prosjektledelse, Byggledelse, Arkitekttjenester  Interiørarkitekt
 1. Asplan Viak AS
 2. Per Knudsen Ark.    
 3. Norconsult AS
30.04.2021 P1
Rådgiviver- prosjekteringstjeneste  Asplan Viak AS
Covi AS
30.06.2020- Forlenget til ny avtale er på plass
Reisebyråtjenester Berg-Hansen Nord-Norge AS avd. Tromsø 30.11.2019
Renholdsprodukter Staples Norway AS 01.06.2020
Renholdstjenester Proffrent AS 31.05.2022 P2
Rør og rørdeler Ahlsell Norge AS 31.10.2021 P2
Rørlegger arbeider VVS 24 15.05.2020
Utlyses ny
Skolebøker og faglitteratur
Bøker og media til bibliotek
BS Undervisning AS
Biblioteksentralen SA
15.02.2022 P1
15.02.2022 P1
Skolemøbler 1.     Prioritet: Kontor Design Tromsø AS (tidligere Kinnarps AS)
2.     Prioritet: Lindbak Troms AS
3.     Prioritet: Fagerhaug & Olstad AS
15.02.2020
​Utlyst ny
Spyling og tining (VA) 1. Høytrykksvakta AS
2:  VVS 24 AS
15.05.2020
​Utlyses ny 
Sveising og Mekanisk arbeide Båt og Byggstål As 31.06.2022 P2
Sykehussenger, madrasser og tilbehør Norengros Helseservice Engros As 01.12.2021 
Taxi, transporttjenester til institusjoner
Stein Sørensen Persontrafikk Din Taxi AS på spesifiserte ruter
31.10.20 P3 
Tekstil formingsmateriell BRIO Lekolar AS Utlyses ny
Teletrafikk fast-telefon IP mm Atea AS 24.02.2019
Tolketjenester 1. Noricom Nord AS
2. Semantix Interpreting Norway AS
3. Hero Tolk AS
31.12.2020 P2
Trafikkskilt og festemateriell Brødrene Dahl AS 15.01.2021 P1
Trelast og bygningsartikler Neumann Bygg AS 14.11.2020
Tømrer og snekker arbeid HD Byggservice, AS         
 TotalRenovering AS         
 NT Byggservice AS          
 Bjørn Bygg AS                 
 Ab-Tec AS                        
15.05.2020
​Utlyses ny
Vaskeritjenester BreezeTromsø AS 31.05.2021
Vikarbyrå Merkantilt personell -
1. Adecco Norge AS
2. Manpower AS

Pedagogisk personell
1. Pedagogisk Vikarsentral AS
2. Manpower AS
3. Adecco Norge AS

Helsevikarer
1. Konstalio Helsenor AS
2. Tromsø Private Omsorgstjeneste
 31.08.2020

 31.08.2020.


 31.08.2020
Vektertjeneste i Fokuskvartalet Trygg Vakt AS Løper til ny avtale er på plass
Ventilasjon- og varmeanlegg (Service, filter og inneklimamåling) Energikontroll AS Utlyst- Evalueres
Verktøy og redskaper Tools Nord AS 19.10.2020 

Kontakt oss

Seksjonsleder anskaffelser Hanne Margrete Krogstad Telefon: 977 62 170
 
Juridisk rådgiver anskaffelser Linn-Mari Efraimsen Rasch, telefon 477 03 472
Juridisk rådgiver anskaffelser Stine Hagavei, telefon 97096707
 
Analyse- og kontrollrådgiver anskaffelser Ingar Reinholtsen, telefon 90278742

Kategoriansvarlig administrative anskaffelser Stig Arve Nordby telefon 412 12 039
Rådgiver anskaffelser Mads Bratteng Stagrum, telefon 90944752

Kategoriansvarlig Heidi Storrøsæter, telefon 97085808
Rådgiver Velferd: Elin Andreassen, telefon 948 47 678

Kategoriansvarlig IT Edin Lasse Rebac, telefon 95744808

Kategori bygg og anleggs anskaffelser
Konstituert kategoriansvarlig Bygg og anlegg: Thomas Hagberg, telefon 480 96 971
Rådgiver Bygg og anlegg: Ole-Gunnar Nilsen, telefon 476 56 048
Rådgiver Bygg og anlegg: Jan Harald Fredheim, telefon 948 24 501
Rådgiver Bygg og anlegg: Sigurd Glomstad, telefon 480 91 316
 

Nyttige lenker, lover og forskrifter

Lover og forskrifter på området