Fagleder: Sissel Renate Hansen
Telefon: 904 06 537

Felles telefon: 476 26 814

E-post: postmottak@tromso.kommune.no

Postadresse: Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø
Besøksadresse: Rådhuset, Rådhusgata 2 

Ansatte

Om Arkiv

Arkivtjeneste og postmottak for hele rådhuset. Mottak, registrering og gradering av post. Avskrivning av utgående post. Utlån av dokumenter internt og eksternt.

Postjournalen

Tromsø kommunes offentlige journal publiseres kl 1400 første virkedag etter registrering. Her kan du enkelt og gratis be om innsyn i dokumenter. Dersom du ønsker Innsyn i saker unntatt offentlighet må du sende en henvendelse på e-post til postmottak@tromso.kommune.no

Postjournalene kan gjennomleses ved å klikke på aktuell dato i kalenderen. For å se på tidligere måneder/år, må du se på kalenderen øverst til venstre når du klikker deg inn på postjournalen.

Søk i postjournalene

Postjournalen bygg-, plan- og delingssaker

Postjournalen viser inn- og utgående post i bygg-, plan- og delingssaker. Postjournalen gir direkte tilgang til saksdokumentene med vedlegg kl 1400 andre virkedag etter registrering. Det vil ikke være fri tilgang til dokumenter som inneholder sensitive personopplysninger.

Søkeresultatene viser inntil 25 treff per side. Derfor kan det være en fordel å spesifisere så mye som mulig, for eksempel "fritekst" og "gårds- og bruksnummer". Hvis du ikke får opp alle dokumentene ved første forsøk, prøv da å søke på saksnummeret hvis du har dette tilgjengelig.

Søk i bygg-, plan- og delingssaker