IT

Datahjelpa
Telefon: 482 00 999
Epost: datahjelpa@tromso.kommune.no
 
IT-vakta (betjenes utenfor ordinær arbeidstid)
Telefon: 488 67 462

Seksjonsleder/ IT-sjef: Frode Seipäjärvi
Telefon: 411 40 092

Postadresse: Seksjon for IT og arkiv, Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø
Besøksadresse: Storgata 74, 3. etasje, 9008 Tromsø
Telefon: 77 79 00 00 (sentralbord Servicetorget)
E-post: postmottak@tromso.kommune.no

Ansatte


IT er kommunens sentrale fagenhet på området informasjonsteknologi. IT har bl.a. ansvar for valg og drift av teknologisk infrastruktur, sikkerhet og kvalitet i de IT-løsninger som tas i bruk. Arbeidsoppgavene spenner over et vidt felt, som utbygging, drift og vedlikehold av kommunikasjonsnett og administrative datasystemer, brukerstøtte og IT-opplæring.

Arkiv

Fagleder: Sissel Renate Hansen
Telefon: 904 06 537

Felles telefon: 476 26 814

E-post: postmottak@tromso.kommune.no

Postadresse: Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø
Besøksadresse: Rådhuset, Rådhusgata 2 

Ansatte

Arkivtjeneste og postmottak for hele rådhuset. Mottak, registrering og gradering av post. Avskrivning av utgående post. Utlån av dokumenter internt og eksternt.

Postjournalen

Tromsø kommunes offentlige journal publiseres kl 1400 første virkedag etter registrering. Her kan du enkelt og gratis be om innsyn i dokumenter. Dersom du ønsker Innsyn i saker unntatt offentlighet må du sende en henvendelse på e-post til postmottak@tromso.kommune.no

Postjournalene kan gjennomleses ved å klikke på aktuell dato i kalenderen. For å se på tidligere måneder/år, må du se på kalenderen øverst til venstre når du klikker deg inn på postjournalen.

Søk i postjournalene

Postjournalen bygg-, plan- og delingssaker

Postjournalen viser inn- og utgående post i bygg-, plan- og delingssaker. Postjournalen gir direkte tilgang til saksdokumentene med vedlegg kl 1400 andre virkedag etter registrering. Det vil ikke være fri tilgang til dokumenter som inneholder sensitive personopplysninger.

Søkeresultatene viser inntil 25 treff per side. Derfor kan det være en fordel å spesifisere så mye som mulig, for eksempel "fritekst" og "gårds- og bruksnummer". Hvis du ikke får opp alle dokumentene ved første forsøk, prøv da å søke på saksnummeret hvis du har dette tilgjengelig.

Søk i bygg-, plan- og delingssaker