Datahjelpa
Telefon: 482 00 999
Epost: datahjelpa@tromso.kommune.no
 
IT-vakta (betjenes utenfor ordinær arbeidstid)
Telefon: 488 67 462

Seksjonsleder/ IT-sjef: Frode Seipäjärvi
Telefon: 411 40 092

Postadresse: Seksjon for IT, Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø
Besøksadresse: Storgata 74, 3. etasje, 9008 Tromsø
Telefon: 77 79 00 00 (sentralbord Servicetorget)
E-post: postmottak@tromso.kommune.no

Ansatte


Om Seksjon for IT
IT er kommunens sentrale fagenhet på området informasjonsteknologi. IT har bl.a. ansvar for valg og drift av teknologisk infrastruktur, sikkerhet og kvalitet i de IT-løsninger som tas i bruk. Arbeidsoppgavene spenner over et vidt felt, som utbygging, drift og vedlikehold av kommunikasjonsnett og administrative datasystemer, brukerstøtte og IT-opplæring.