Besøksadresse: Skippergata 35/39
Postadresse: Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø

Henvendelser til lønn sendes på e-post lonn@tromso.kommune.no
Henvendelser til sykelønn sendespå e-post sykelonn@tromso.kommune.no

Seksjonsleder: Annett Nymoen 
Telefon: 959 20 613

Lønnsteamet

Anette Antonsen, 909 63 492
Fagleder lønn

Siv Olsen, 482 14 593
​Rådgiver lønn

Hanne Hagerup, 948 02 136
Lønnskonsulent

Janne Idstrøm, 902 90 378
Lønnskonsulent

Birgit Rydningen, 915 32 148
Lønnskonsulent, samt pensjon og forsikringer

Antonie Bøgeberg, 482 71 123
Lønnskonsulent

Anne Marie Weien, 909 82 790
Lønnskonsulent

Sykelønnsteamet

Grethe Knudsen, 902 03 839
​Fagleder sykelønn

Ann Sølvi Wang. 948 02 601
Sykelønnskonsulent

Kenneth Benonisen, 907 36 864
Sykelønnskonsulent

Rita Jenssen, 900 65 417
Sykelønnskonsulent

​Inger Sandbukt, 948 16 232
Sykelønnskonsulent