Seksjonsleder: Anne Grete Jakobsen Hansen
Telefon: 971 10 801

Postadresse: Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø
Besøksadresse: Rådhuset, Rådhusgata 2, 9299 Tromsø

Ansatte

Råd og veiledning ved omstilling

Råd og veiledning til medarbeidere og deres enhets-/seksjonsledere ved omstilling. Koordineringsansvar når omstilling berører flere enheter. Planleggig av gjennomføring av omstillingsprosesser. Utøvende ansvar for stillingsbanken. Råd og veiledning innenfor psykososialt arbeidsmiljø. Utrednings- og utviklingsarbeid.

Om Seksjon for personal og organisasjonsutvikling

Personal og organisasjon har ansvar for saksbehandling, råd- og veiledning overfor avdelinger, seksjoner og enheter. Hovedarbeidsområder: Omstilling, arbeidsmiljøutvikling,  personaladministrasjon/ lov- og avtaleverk.

KF infoserie

KF infoserie er et nettbasert informasjonssystem som inneholder lov- og avtaleverk, sentrale retningslinjer og KS' personalhåndbok. Serien dekker ulike forvaltnings- og tjenesteområder. Innholdet utvikles og oppdateres fortløpende. For å få tilgang til infoserien må en melde fra til den ansvarlige for infoserien i Tromsø kommune.