Seksjon for plan og utvikling skal bidra til å styrke og koordinere det langsiktige og strategiske utviklingsarbeidet i kommunen.