Politisk sekretariat kvalitetssikrer saker som skal til politisk behandling. Sekretariat for formannskapet, komiteer, kommunestyret, klageutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede.

Vi gir lederstøtte, samt juridisk bistand i forhold til offentlighetsloven (innsynsbegjæringer), kommunelov, forvaltningslov (habilitet) og reglementer/fullmakter samt regelverk knyttet til saksbehandling i folkevalgte organer.

Sekretariatet har også juridisk rådgivning for Avdeling for oppvekst og utdanning, Avdeling for helse og omsorg og Servicetorget (skjenkesaker). 

Kontakt oss

Seksjonsleder/juridisk rådgiver: Gry Caroline Dons
Telefon: 924 22 045

Felles e-post

Møtesekretærer

Vibeke Sivertsen
Telefon: 906 04 259

Zebib Bredesen
Telefon: 980 22 071

Espen Henriksen Harper
Telefon: 977 17 820

Borgerlige vigsler

Torunn Bjerke Sandnes
Telefon: 482 55 853​