Seksjon for regnskap og innfordring står for innkreving av

 • Vann- og avløpsavgift
 • Feieavgift
 • Eiendomsskatt
 • Renovasjonsgebyrer
 • Festeavgift
 • Foreldrebetaling barnehage og SFO
 • Skjenkegebyrer
 • Egenbetaling for helse og omsorgstjenester
 • I tillegg en rekke kommunale krav av mer tilfeldig art

Kontakt oss

Fakturaspørsmål/ andre krav
Telefon: 900 57 980

Servicetorget
Telefon: 77 79 00 00
Telefaks: 77 79 00 01
E-post: postmottak@tromso.kommune.no

For andre typer krav, må henvendelsen rettes til det tjenestested hvor kravet har oppstått. Dersom du er i tvil kan du ringe det telefonnummer som fremkommer av fakturaen.
For spørsmål om beregningsgrunnlag og den enkelte tjeneste må man henvende seg til den enheten hvor kravet er oppstått.

Betaling og betalingsmetoder

Bruk den originale blanketten når du betaler. Da er du sikret rask og sikker behandling av betalingen. Overhold betalingsfristen så slipper du renter og omkostninger. Ved annen betaling - husk KID-nummer.

Betalingsmetoder
Kommunale varer og tjenester faktureres ved utsending av giroblanketter, påført faktura- og betalingsinformasjon. For faste regninger, for eksempel eiendomsavgifter, barnehage og husleie mv. tilbyr Tromsø kommune avtalegiro- og e-faktura løsning. Avtale om avtalegiro eller e-faktura inngås med egen bank. For kunder med Avtalegiro sendes belastningsmelding ut ca 14. dager før forfall. Denne inneholder informasjon om fakturadetaljer og hvilket beløp som blir belastet på forfallsdag. E-fakturakunder vil motta fakturaen elektronisk direkte i egen nettbank.

Viktige forfallsdatoer

 • Kommunale avgifter og eiendomsskatt; 1. april og 1. oktober. 
 • Husleie: 15. i hver måned.
 • Barnehage og SFO: 20. i hver måned, men Juli måned er betalingsfri. 
 • Helse- og omsorgstjenester: 30. i hver måned.

Etter forfall beregnes forsinkelsesrenter med den til enver tid gjeldene sats slik den er fastsatt etter lov om renter ved forsinket betaling. For mer informasjon om kommunale avgifter og betalingssatser finner du under Betalingssatser og gebyrregulativ.

Skal du flytte og mottar innbetalingsblankett på kommunale avgifter?

Send oss en skriftlig melding om ny adresse eller ta kontakt på telefon.

Spørsmål om beregningsgrunnlaget for faktura må rettes til det tjenestested hvor kravet er oppstått. Dersom du er i tvil kan du ringe det telefonnummer som er oppgitt på fakturablanketten. Innfordring er behjelpelig med å finne fram til rette instans.

eFaktura

Kommunen tilbyr eFaktura til alle kunder som faktureres for kommunale tjenester.

Inkasso

Kontoret har inkasso-oppdrag for mange av kommunens enheter og virksomheter. Her finner du informasjon om hva du skal gjøre hvis du har mottatt et inkassovarsel eller en betalingsoppfordring fra Innfordring.
 
Remiks AS (Renovasjonen)
Telefon: 77 60 19 00
Telefaks: 77 60 19 01
E-post post@remiks.no

Øvrige eiendomsavgifter
Telefon: 901 45 536
E-post: eiendomsskatt@tromso.kommune.no
E-post: eiendomsavgift@tromso.kommune.no

Mottar du et inkassovarsel eller en betalingsoppfordring fra oss må innsigelser mot kravet snarest rettes skriftlig til:

Tromsø kommune
Seksjon for regnskap og innfordring
Rådhuset
Postboks 6900
9299 Tromsø
E-post: postmottak@tromso.kommune.no

Ved betalingsproblemer ta kontakt med oss for en nedbetalingsavtale eller utsettelse. Vennligst oppgi saksnummer ved alle henvendelser.
Telefon: 77 79 00 00

Det løper renter frem til betaling skjer. Hvis rettslig inndrivelse blir iverksatt vil det påløpe ytterligere omkostninger.
Betaling skal skje til bankkonto 4750 19 46547