Seksjon for utvikling, plan og eierskap (UPE) skal bidra til å styrke og koordinere det langsiktige og strategiske utviklingsarbeidet i kommunen.

Vi skal ivareta ulike prosjekter og tiltak som eierskapsutøvelse, næringsutvikling, forbedringsprogrammet, Arktisk hovedstadSmart City, planarbeid og arbeid med kommunens plan- og styringssystem. 

Seksjonen ligger under Stab for økonomi og utvikling
 
Kontaktpersoner
Oddgeir Albertsen, stabssjef
Telefon: 958 00 890 

André Løvik, koordinator Forbedringsprogrammet
Telefon: 915 22 728