Aktuelt

Melding til beboere i Styrmannsvegen
Vi må dessverre stenge vannet i deler av Styrmannsvegen onsdag 24. april fra kl. 08.00 til kl. 15.00 på grunn av arbeid på vannledning. Berørte abonnenter vil bli varslet på SMS.
Oppdatert 23.04.19 kl. 11.45

 

Kundeservice

Telefon: 916 91 210
E-post: va.kundeservice@tromso.kommune.no
 

Vil du melde om en akutt hendelse?


VA-vakta: 970 09 010 
For hendelser knyttet til offentlig vannbehandlingsanlegg, vannforsyning eller transport og rensing av avløpsvann.

Veivakta: 970 10 200 (Bydrift)
For hendelser knyttet til overflatevann som truer hus/bygninger eller offentlig vei, samt akutte hendelser knyttet til stikkrenner, gatesluker og bekker i rør.