Aktuelt

Melding til beboere i Ryllikvegen
Vi må dessverre stenge vannet i deler av Ryllikvegen torsdag 12. desember fra kl. 08:30 til kl. 16:00 på grunn av arbeid på vannledningen. Berørte abonnenter får varsel på sms. Når vannet kommer tilbake kan det være misfarget. Tapp da ut kaldt vann til vannet er klart igjen. 
Publisert 11.12.2019 kl. 15.:10

Melding til beboere i Hestehovvegen
Vi må dessverre stenge vannet i deler av Hestehovvegen fredag 13. desember fra kl. 08:30 til kl. 16:00 på grunn av arbeid på vannledningen. Berørte abonnenter får varsel på sms. Når vannet kommer tilbake kan det være misfarget. Tapp da ut kaldt vann til vannet er klart igjen. 
Publisert 11.12.2019 kl. 20:31Kundeservice
Telefon: 916 91 210
E-post: va.kundeservice@tromso.kommune.no
 

Vil du melde om en akutt hendelse?


VA-vakta: 970 09 010 
For hendelser knyttet til offentlig vannbehandlingsanlegg, vannforsyning eller transport og rensing av avløpsvann.

Veivakta: 970 10 200 (Bydrift)
For hendelser knyttet til overflatevann som truer hus/bygninger eller offentlig vei, samt akutte hendelser knyttet til stikkrenner, gatesluker og bekker i rør.