Selnes avlastningsbolig er et avlastningstilbud for barn og unge med funksjonsnedsettelser som bor hjemme hos foreldre/foresatte. Avlastningen har fire plasser som per i dag benyttes av 14 familier. 

Kontakt oss

Adresse: Niseveien 54, 9100 Kvaløysletta
Vakttelefon: 954 07 623

Avdelingsleder: Henning Kristiansen
Telefon: 907 95 492

Omsorgstjenesten Langnes