Satsingsområder

  • Læringsmiljø og klasseledelse
  • EYLP (Early years literacy program) - for småtrinnet hvor målet er å øke lese-og skriveferdighetene til over landsgjennomsnittet
  • Det utvidede klasserommet som læringsarena
Satsingsområder SFO
  • Kosthold og god helse
  • Egen kokk som lager sunne, varme retter og lærer barna om kosthold
  • Voksne som stimulerer og legger til rette for organiserte aktiviteter og fri lek
  • Sosial trening