Tromsø kommune ved Seksjon for plan og utvikling arrangerer åpent seminar om sosial ulikhet. Som en del av arbeidet med kommunens strategi (kommuneplanens samfunnsdel) ønsker vi å presentere noe av det vi vet om sosial ulikhet, og hvordan det påvirker muligheten for et godt liv. Du inviteres med for å høre på og komme innspill til hvordan kommunen skal fokusere på sosial ulikhet i fremtiden.

Noe av det du vil få høre om er:
 
  • Hvordan sosial ulikhet blir forstått i Tromsø kommune
  • Hvordan unge opplever sin livssituasjon
  • Hva vi kan gjøre for å ha en sunnere livsstil
Her er hele programmet.

Seminaret arrangeres i kommunestyresalen tirsdag 26. november fra kl. 9:00 - 14:30. Seminaret er gratis og åpent for alle, men har begrenset antall plasser.  Her er påmelding til seminaret.