Adresse: Seminarbakken 1
Telefon: 40 64 99 56

Enhetsleder: Jarl Figenschou
Telefon: 941 41 448

Omsorgsboligen består av to avdelinger for eldre, og en avdeling for yngre funksjonshemmede.

Seminaret hjemmetjeneste ved avdelingene Nansenplass, Skriverplassen og Skansen har ansvar for tjenestetilbudet ved boligen.