Sentrum helsestasjon og Jordmortjenesten er stengt fra 11. - 15. januar. I denne perioden flytter de fra Mellomvegen 82 til nye lokaler i Killengrens gate 7-11 - 5. etasje.

Det vil ikke være mulig å bestille time hos helsesøster eller jordmor i denne perioden. Dersom du har behov for å kontakte helsestasjonen, kan avdelingsleder Linda Dale kontaktes på telefon 404 48 284.

Tromsø vaksinasjonskontor flytter fra 3. til 5. etasje i Killengrens gate 7-11 og holder stengt frem til 15. januar. De kan frem til åpning nås på telefon 77 79 13 96.