Når trenger du serverings- og skjenkebevilling?

Skal du starte et serveringssted og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om både serveringsbevilling og skjenkebevilling.
Hvis du har serveringsbevilling fra før, søker du om å få skjenkebevilling i tillegg. Les mer om dette her.

Hvis du overtar et eksisterende serverings- eller skjenkested må du søke om egen bevilling så snart som mulig, og senest innen 30 dager fra du overtok.
 

Hvordan få serverings- og skjenkebevilling?

Serverings- og skjenkebevillingen gis til selskapet som skal drive stedet.
 • Alkoholloven og serveringsloven stiller krav om uklanderlig vandel.
 • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven for å kunne søke om skjenkebevilling.
 • Daglig leder må være ansatt ved stedet hvis ikke eier av stedet ivaretar denne rollen.
 • Daglig leder må ha bestått etablererprøven for å kunne søke om serveringsbevilling.
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år.
 • Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling.

Hvordan søke om serverings- og skjenkebevilling?

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet nedenfor. Du vil bli bedt om å laste opp vedlegg underveis. Logger du inn kan søknadsskjemaet mellomlagres, slik at du kan gå tilbake til søknaden på et senere tidspunkt. Det er ikke mulig å sende en søknad uten at alle nødvendige vedlegg er lagt ved.

Vedlegg som må følge søknad om serverings- og skjenkebevilling for nye skjenkesteder:

 • Beskrivelse av stedets beliggenhet
 • Firmaattest
 • Bekreftelse på bestått etablererprøve for daglig leder og styrer på stedet
 • Bekreftelse på bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder på stedet
 • Adkomstdokumenter, for eksempel leiekontrakt eller skjøte. Ved fremleie må du også sende inn tillatelse til fremleie og fremleiekontrakt.
 • Grunneiers tillatelse til uteservering
 • Tegning av lokalet inne og ute
 • Aksjeselskaper må sende aksjeeierbok med revisors bekreftelse på eierandeler oppgitt i prosent
 • Opplysninger om bakenforliggende eierforhold, for eksempel eiere bak aksjeselskapet, der driftsselskapet er helt eller delvis eid av andre selskaper
 • Kjøpekontrakt eller annen dokumentasjon på overdragelse, hvis du søker om bevilling etter eierskifte
 • Brukstillatelse fra kommunen

Søk om serverings- og skjenkebevilling her

Hvor lang tid tar det?

Søknad om serveringsbevilling behandles vanligvis innen to måneder. Saksbehandlingstiden for skjenkebevilling er inntil fire måneder. Søknadene sendes på høring til politiet, Kemnerkontoret, Skatteetaten, NAV og Mattilsynet.
Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til saken eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.