Hvordan få serveringsbevilling?

Daglig leder ved stedet må ha bestått etablererprøven for å kunne søke om serveringsbevilling. Bevillingen gis til selskapet som eier stedet.

Hvordan søke om serveringsbevilling?

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet nedenfor. Du vil bli bedt om å laste opp vedlegg underveis. Søknadsskjemaet kan mellomlagres, slik at du kan gå tilbake til søknaden på et senere tidspunkt. Det er ikke mulig å sende en søknad uten at alle nødvendige vedlegg er lagt ved.

Vedlegg som må følge søknad om serveringsbevilling:

  • Bekreftelse på bestått etablererprøve
  • Firmaattest
  • Beskrivelse av stedets beliggenhet
  • Leiekontrakt
  • Brukstillatelse fra kommunen

Her søker du om serveringsbevilling

Hvor lang tid tar det?

Søknad om serveringsbevilling skal behandles innen 60 dager. Søknaden blir sendt på høring til politiet, Kemnerkontoret, Skatteetaten og mattilsynet. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.