SFO er et frivillig omsorgs-, tilsyns- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for elever i 1. - 4. trinn samt 1. - 10. trinn for funksjonshemmede barn.

Ordinær åpningstid på SFO er 07.15 - 16.45.


Søknad om SFO-plass gjøres i Foreldreportalen.

Søknadsfristen er 1. desember. 

Tilbud om plass
Det er skolen (SFO) som behandler søknader og sender tilbud om plass.
For å svare på tilbud om plass, må du logge inn med ID-porten. Dersom svar ikke foreligger innen fristen, er det viktig å så raskt som mulig å ta kontakt med skolen, slik at tilbud om plass ikke bortfaller.

Det er svært viktig at svarfristen på tilbud om plass overholdes.

Endre/ si opp eksisterende plass
I Foreldreportalen kan du søke om endring av plassen og si den opp. Da må du velge "Logg inn med ID-porten".

Betaling
Faktura for opphold sendes ut i starten av måneden det betales for.
Dette koster SFO

Se opplysninger om friplass for funksjonshemmede 

​Retningslinjer og vedtekter for SFO