Søknad om akvakulturtillatelse for laks, ørret og regnbueørret for laks, ørret og regnbueørret for ny lokalitet AK-23 v/Veggneset i Tromsø kommune, legges ut til offentlig ettersyn i perioden 08.03.2019 - 08.04.2019

bilde Veggneset.jpg

Bilde AK-23.jpg
Dokumenter:
Søknad.pdf
Anleggskisse.pdf
C-undersøkelse.pdf
Endret plassering.pdf
Kart 1-5000.pdf
Komplettering av søknad.pdf
Kystsoneplan 1-80000.pdf
Kystsoneplan utsnitt.pdf
Sjøkart 1-50000.pdf
Søknad om akvkulturtillatels - Veggneset.pdf
Vedlegg.pdf

Merknadsfrist: 08.04.2019

Skriftlig merknad kan sendes:

Tromsø kommune
Byutvikling
Rådhuset
9299 Tromsø

Eller på epost:
postmottak@tromso.kommune.no

Brev merkes med saksnummer: 18/4533

Link til saksdokumentene i kommunens innsynsportal: https://innsyn.tromso.kommune.no/postjournal#
Saken søkes opp ved bruk av saksår: 2018, saksnummer 4533.