Vi er i gang med å lage planer for å ruste opp Kongeparken nedenfor Kongsbakken videregående skole. Det kan være aktuelt å ruste opp delområder innenfor hele parkområdet.

Derfor ønsker vi nå innspill fra deg om dagens bruk av parken, og hva som er ønskelig å få til her i fremtiden.

Anleggelse av områder for lek og opphold, utløst av nytt boligprosjekt i Vestregata 20-22, blir prioritert høyest i prosjektet.

En annen målsetning er å bevare Kongeparken som en grønn lunge i byen. Parkens grønne karakter skal forsterkes gjennom ny vegetasjon i tillegg til den eksisterende.


Disponering av arealer - høydeformat

(BILDENE UNDER: Inspirasjonsbilder av terrengforming, lekeutsyr, opphold og vegetasjon.)


Kollasj

 

Flere bilder og mer informasjon finner du i Bakgrunn og analyse Kongeparken.